Гастроентерологічний кабінет

-A A +A
Гастроентерологічний  кабінет Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки та визначення необхідності госпіталізації до гастроентерологічного відділення стаціонару, надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).
 
Лікар гастроентерологічного кабінету Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надає амбулаторно-поліклінічну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів.
 
Гастроентерологічний  кабінет відповідно до покладених на нього функцій:
  • Дотримується принципів медичної деонтології. 
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. 
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди. 
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування гастроентерологічних захворювань. 
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи кабінету. 
  • Веде лікарську документацію. 
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. 
Лікар гастроентерологічного кабінету у своїй роботі активно співпрацює із лікарями наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, ультразвукова діагностика, рентгенологія , клінічна лабораторна діагностика, загальна хірургія, онкологія,  урологія. 
 
Лікар гастроентерологічного кабінету спрямовує на госпіталізацію у спеціалізовані медичні заклади. 
 
Лікар гастроентерологічного кабінету постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.