Кабінет ендокринології

-A A +A
Кабінет ендокринології Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки та визначення необхідності госпіталізації до стаціонару (терапія, кардіологія), надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).
 
Лікар кабінету ендокринології Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надає амбулаторно-поліклінічну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів.
 
Кабінет ендокринології відповідно до покладених на нього функцій:
  • Дотримується принципів медичної деонтології. 
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. 
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди. 
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування ендокринологічних захворювань. 
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи кабінету. 
  • Веде лікарську документацію. 
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. 
Лікар кабінету ендокринології у своїй роботі активно співпрацює із лікарями наступних спеціальностей:  загальна практика-сімейна медицина, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, наркологія, психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, психофізіологія, фізіотерапія, загальна хірургія, травматологія та ортопедія,  онкологія,  урологія. 
 
Лікар кабінету ендокринології спрямовує на госпіталізацію у кардіологічне, терапевтичне відділення та інші медичні заклади. 
 
Лікар кабінету ендокринології постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.

 
Корнійчук Володимир Петрович
Лікар ендокринолог, молодий спеціаліст
Кабінет № 21
Графік роботи уточнювати в реєстратурі