Кабінет офтальмології

-A A +A
Кабінет офтальмології поліклініки Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки, надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).
 
Лікарі кабінету офтальмології Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надають амбулаторно-поліклінічну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів.
 
Кабінет офтальмології відповідно до покладених на нього функцій:
  • Дотримується принципів медичної деонтології. 
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. 
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди. 
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування офтальмологічних захворювань. 
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи на дільниці. 
  • Веде лікарську документацію. 
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. 
Лікарі офтальмологічного кабінету  у своїй роботі активно співпрацюють із лікарями наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, ендокринологія, гастроентерологія, кардіологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, отоларингологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, наркологія, психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, психофізіологія, фізіотерапія, загальна хірургія, травматологія та ортопедія,  онкологія,  урологія,  інфекційні хвороби. 
 
Лікарі кабінету офтальмології  постійно удосконалюють свій професійний рівень, впроваджують в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.

 

Гавриляк Ольга Миколаївна
Лікар-офтальмолог, вища категорія
Шапатаєва Олена Петрівна
Лікар-офтальмолог
Кабінет №34
Графік роботи уточнювати в реєстратурі