Кардіологічний кабінет

-A A +A
Кардіологічний кабінет Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки та визначення необхідності госпіталізації до стаціонару (терапія, кардіологія, гастроентерологія), надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).
 
Лікарі терапевтичного відділення Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надають амбулаторно-поліклінічну терапевтичну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів, травм або отруєнь.
 
Терапевтичне відділення відповідно до покладених на нього функцій:
  • Дотримується принципів медичної деонтології. 
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. 
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди. 
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування інфекційних захворювань. 
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи на дільниці. 
  • Веде лікарську документацію. 
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. 
 
Лікарі кардіологічного кабінету у своїй роботі активно співпрацюють із лікарями наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, ендокринологія, гастроентерологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, наркологія, психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, психофізіологія, фізіотерапія, загальна хірургія, травматологія та ортопедія,  онкологія,  урологія,  інфекційні хвороби. 
 
Лікарі кардіологічного кабінету спрямовують на госпіталізацію у кардіологічне, терапевтичне відділення. 
 
Лікарі кардіологічного кабінету постійно удосконалюють свій професійний рівень, впроваджують в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування
 

 

Комаренко Оксана Вікторівна 

Лікар - кардіолог, перша категорія

Кабінет № 17
Графік роботи уточнювати в реєстратурі.