Кафедра хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

-A A +A
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ №4 МІШАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця. 
 
Мішалов В.Г. народився 26 березня 1955 р. у м. Шпола Черкаської області. 
 
Свою практичну діяльність розпочав у 1978 р., після закінчення Київського медичного інституту, лікарем-хірургом клінічної лікарні № 23. У період з 1982 по 1998 рр. працював у Київському інституті клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України ( зараз Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова). 
 
У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Експериментально-клінічне вивчення атравматичного мікрохірургічного шовного матеріалу «металотравм». 
 
3 1986 р. Мішалов В.Г. — старший науковий співробітник, а з 1987 р.— завідувач відділення серцево-судинної хірургії і тромбоемболії легеневої артерії. 
 
У 1997 р. Мішалов В.Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця в сполученні з атеросклеротичним ураженням інших судинних басейнів». 
 
У 1998 р. ректор НМУ імені О.О. Богомольця запросив професора Мішалова В.Г. на посаду завідувача новоствореної кафедри госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії (у 2008 р. перейменовано на кафедру хірургії 4), яку він очолює й дотепер. 
 
З 2000 по 2006 рр. – проректор НМУ імені О.О. Богомольця з лікувальної роботи. 
 
Мішалов В.Г є лікарем-хірургом вищої категорії. 
 
Професор Мішалов В.Г. — науковий керівник міського центру хірургії на базі ОКЛ м. Києва. Мішалов В.Г. є хірургом широкого профілю, проводить ряд операцій на органах черевної порожнини, з приводу післяопераційних вентральних гриж, здійснює різноманітні операції в області пластичної хірургії, є провідним спеціалістом в Україні з лікування мультифокального атеросклерозу, проблем хронічної венозної недостатності та тромбоемболії легеневої артерії. Він щорічно власноруч виконує понад 400 оперативних втручань. 
 
Багатогранною є і громадська діяльність професора Мішалова. В.Г. Він є членом апробаційної ради «Загальні питання хірургії», членом ЦМК з хірургічних дисциплін при НМУ, членом Вченої Ради НМУ, членом Вченої ради НМУ медичного факультету № 3, а також спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті серцево-судинної хірургії АМН України та НМАПО. 
 
Пофесор Мішалов В.Г. являється членом редколегії 7 медичних журналів, шеф-редактором журналів «Серце і судини», «Хірургія України» та «Хірургія дитячого віку», також Мішалов В.Г. є Президентом Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, Президентом асоціації хірургів-гепатологів України, Членом Європейської асоціації хірургів, Членом правління Європейської асоціації судинних хірургів. 
 
Мішалов В.Г. є автором 16 монографій, більше 100 винаходів, 656 наукових статей. Під його редакцією вийшла збірка «Лекції з госпітальної хірургії» у 3 томах, методичні розробки до практичних занять з хірургії для студентів 4, 5 та 6 курсів. За редакцією професора Мішалова В.Г. спільно з професорами Березницьким Я.С. і Захарашем М.П. було видано підручник «Хірургія» у 3 томах, котрий затверджено МОЗ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації і отримав державну премію в галузі науки і техніки. Під керівництвом Мішалова В.Г. захищено 20 кандидатських і 4 докторські дисертації, в теперішній час готується ще 3 докторські дисертації та 12 кандидатських робіт. 
 
Професор Мішалов В.Г. неодноразово за плідну наукову, практичну та громадську роботу отримував численні нагороди. Він є Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, неодноразово нагороджений почесними грамотами та подяками Київського міського голови та Міністерства Охорони здоров’я України, отримував дипломи АН і АМН України за цикл наукових праць. У 2000 р. Мішалову В.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Він нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева». Професор Мішалов В.Г. нагороджений Орденом Хреста Спасителя від Київського патріархату (2009 р.) та Орденом Святого Володимира ІІ ступеня від Московського Патріархату (2011 р.).
 
Керівник філії кафедри - професор Храпач Василь Васильович.
 
ХРАПАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ –  доктор медичних наук,  професор кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.Керівник студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 4.
 
Народився в м. Києві 22 вересня 1961 р.
 
У 1986 р. закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».
 
Працював за спеціальностями «хірургія», «судинна хірургія» у Київській обласній клінічній лікарні, ОКЛ м. Києва, в лікарнях № 23 та 10.
 
У 1991 р. Храпач В.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Рання діагностика гострого деструктивного панкреатиту з використанням напівпровідникових газосенсорів» (науковий керівник — професор Земсков В.С.).
 
У 2007 р. захистив докторську дисертацію по темі «Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опірних та фіксуючих систем» (науковий консультант — професор Мішалов В.Г.).
 
 3 1994 по 1998 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії № 1 КМІ, a y 1998 р. був запрошений завідувачем кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця професором Мішаловим В.Г. на посаду ассистента кафедри хірургії №4. З 2002р. він займає посаду доцента цієї кафедри, а з 2008 р. — професора.
 
Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Хірургія».
 
3 1993 р. професор Храпач В.В. займається пріоритетно пластичною та реконструктивною хірургією. У період 1993-1994 та 1995 рр. проходив стажування у Римському університеті « La Sapienza ». Протягом останніх 15 років багаторазово проходив курси з різних розділів пластичної та реконструктивної хірургії в Росії, Німеччині, Швеції, Італії. Брав участь у понад 40 конференціях з актуальних питань в Австралії, Австрії, Вірменії, Грузії, Італії, Німеччині, Росії, де зробив численні авторські доповіді. Є співорганізатором низки тематичних міжнародних конференцій протягом 1996-2013 рр.
 
Основний перелік виконуваних Храпачем В.В. оригінальних пластичних операцій включає в себе: фейсліфтинг, ринопластику, отопластику, естетичну та реконструктивну мамопластику, абдомінопластику, естетичні операції у поєднанні з загальнохіругічними, ліпосакцію, ендопротезування сідниць та гомілок, хірургічну зміну статі при транссексуалізмі.
 
Є автором та співавтором 300 наукових праць та 16 винаходів, серед яких 12 підручників та посібників; 18 друкованих праць з методичної роботи, 5 типових і 12 робочих навчальних програм, 4 наукові теми.
 
Храпач В.В. являється керівником студентського наукового гуртка кафедри.
 
Професор Храпач В.В. — президент громадської організації «Клуб пластичних хірургів», член правління Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, естетичних хірургів, дійсний член «Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов» Росії (ОПРЗХ), член Міжнародної конфедерації пластичних та реконструктивних хірургів ( IPRAS), є членом Вченої ради медичного факультету № 3 НМУ імені О. О. Богомольця.
 
За активну роботу Храпач В.В. одержав дві подяки та Почесну грамоту Київського міського голови, дві подяки міністра охорони здоров'я України, два призи за почесні місця на міжнародних наукових конференціях, орден від православної церкви.
 
До складу хірургічного відділення входіть загальнохірургічні, гінекологічні та реанімаційні ліжка.
 
Основній перелік операцій, що виконуються:
  • Хірургічне лікування гриж живота. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
  • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
  • Лапароскопічна та відкрита холецистектомія.
  • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
  • Відновлення грудей після їх видалення, у тому числі з приводу онкологічного захворювання;
  • Хірургічна зміна статі;
  • Ендоскопічні та відкриті гінекологічні втручання
  • та інші.