Неврологічний кабінет

-A A +A

Неврологічний кабінет Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки та визначення необхідності госпіталізації до стаціонару (неврологія, терапія, кардіологія, гастроентерологія), надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).

Лікарі неврологічного кабінету Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надають амбулаторно-поліклінічну неврологічну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів, травм.

Неврологічний кабінет відповідно до покладених на нього функцій:

  • Дотримується принципів медичної деонтології.
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей.
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди.
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування захворювань.
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи на дільниці.
  • Веде лікарську документацію.
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

Лікарі неврологічного кабінету у своїй роботі активно співпрацюють із лікарями наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, ендокринологія, гастроентерологія, кардіологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, фтизіатрія, наркологія, психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, психофізіологія, фізіотерапія, загальна хірургія, травматологія та ортопедія,  онкологія,  урологія,  інфекційні хвороби.

Лікарі неврологічного кабінету поліклініки спрямовують на госпіталізацію у неврологічне відділення стаціонару.

Лікарі неврологічного кабінету постійно удосконалюють свій професійний рівень, впроваджують в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.

 
Тарасенко Євген Леонідович
Лікар невропатолог, перша категорія
Кабінет №11
 
Павлюк Наталя Петрівна
Лікар невропатолог, молодий спеціаліст
Графік роботи уточнювати в реєстратуру
 
 
Гостєва Юлія Борисівна
Лікар невропатолог, друга категорія