Отоларингологічний кабінет

-A A +A
Отоларингологічний кабінет Республіканської клінічної лікарні МОЗ України створено з метою надання медичної допомоги в умовах поліклініки та визначення необхідності госпіталізації до стаціонару,  надання медичних послуг (медичні огляди, консультації, діагностика, лікування та інші).
 
Лікарі отоларингологічного кабінету Республіканської клінічної лікарні МОЗ України надають амбулаторно-поліклінічну допомогу прикріпленому контингенту, а також швидку і невідкладну медичну допомогу хворим, незалежно від їх місця проживання, у випадках безпосереднього звернення при виникненні гострих станів.
 
Отоларингологічний кабінет відповідно до покладених на нього функцій:
  • Дотримується принципів медичної деонтології. 
  • Проводить консультації хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. 
  • Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
  • Проводить диспансеризацію населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм.
  • Складає медичні висновки пацієнтам, які проходять медичні огляди. 
  • Забезпечує раннє виявлення, діагностику і лікування отоларингологічних захворювань. 
  • Планує роботу і проводить аналіз якісних показників роботи на дільниці. 
  • Веде лікарську документацію. 
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. 
Лікарі отоларингологічниго кабінету у своїй роботі активно співпрацюють із лікарями наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, ендокринологія, рентгенологія, офтальмологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, наркологія, психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, загальна хірургія, травматологія та онкологія,  інфекційні хвороби. 
 
Лікарі отоларингологічного кабінету постійно удосконалюють свій професійний рівень, впроваджують в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.
 

Горшунова Раїса Кузьмівна
Лікар-отоларинголог, вища категорія
 
Терентьєва Наталія Іллінічна
Лікар-отоларинголог, вища категорія
Кабінет № 32
Графік роботи уточнювати в реєстратурі
Лікарі володіють широким об’ємом операцій і маніпуляцій на лорорганах.