Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я

-A A +A
Державний заклад України Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я
Державний заклад “Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України”створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає:
 • підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;
 • надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах співробітникам центральних органів виконавчої влади та членів їх сімей, які не стоять на обліку Державного управління справами, співробітникам судів усіх рівнів та членам їх сімей, річковикам Київського воднотранспортного вузла та членам їх сімей, співробітникам Закладу та членам їх сімей, підприємствам, установам та організаціям відповідно до договорів та іншим категоріям населення (далі – визначений контингент населення);
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань;
 • зниження захворюваності, інвалідності та смертності визначеного контингенту населення;
 • підвищення ефективності використання коштів державного бюджету;
 • здійснення обробки персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері охорони здоров’я на підставі згоди суб’єктів персональних даних на обробку їхніх персональних даних визначених законодавством України.
Історична довідка
 
В 1913 році було розпочато будівництво лікарні після того, як Київська Міська Дума виділила землю німецькій лютеранській громаді.
В 1914 році будівництво лікарні було закінчено. Вона отримала назву Євангелічної лікарні.
До 1918 року (під час першої світової війни) в лікарні було розгорнуто військовий шпиталь. Після війни лікарню знову було передано лютеранській громаді, вона мала 60 ліжок.
В 1921 році лікарню було переобладнано на 100 ліжок та передано відділу охорони здоров’я Південно-Західної залізниці та Дніпровського басейну. Першим головним лікарем був А.В. Бєлов, якого змінив видатний організатор охорони здоров’я І.Г. Окронарідзе. В лікарні надавалась медична допомога цивільному населенню м. Києва, залізничникам та водникам.
З 1933 року після розділення лікувальних закладів залізничного та водного транспорту лікарня для обслуговування водників функціонує самостійно. Головним лікарем лікарні був Г.Є. Ромбульт.
З 1934 року лікарня стає базою кафедри факультетської терапії № 2 Київського медичного інституту, якою завідував професор В.М. Іванов.
В 1938 році було закінчено будівництво двоповерхової будівлі лікарні (нині – адміністративний корпус).
В 1941 році з початком Великої Вітчизняної війни колектив лікарні та кафедри було евакуйовано. В роки німецько-фашистської окупації м.Києва  лікарню було пограбовано, будівлю  пошкоджено.
В 1943 році після звільнення м. Києва в лікарні розміщувався шпиталь першого Українського фронту.
В 1946 році лікарню було передано Дніпровському водздороввідділу.
В 1948 році лікарню об’єднано з поліклінікою згідно наказу  Дніпровського водздороввідділу № 27 від 15.П.1948 року  і лікарня мала назву Київська клінічна лікарня Дніпровського водздороввідділу.
В 1956 році лікарня перейшла в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я і одержала назву “Київська клінічна лікарня по обслуговуванню водників МОЗ УРСР” та стала базою Академії медичних наук СРСР.
З 1961 року по 1963 рік головним лікарем лікарні був М.І. Кулагін
В 1962 році закінчилося будівництво триповерхової добудови головного корпусу (з аудиторією). В лікарні було розгорнуто 250 ліжок.
В 1962 році терапевтичній клініці лікарні Постановою Ради Міністрів УРСР № 212 від 28.02.1962 року присвоєно ім’я академіка Академії наук УРСР та Академії медичних наук СРСР заслуженого діяча науки України В.М. Іванова, який очолював кафедру і клініку Київського медичного інституту на базі лікарні.
З 1963 року до 1975 року головним лікарем лікарні був В.О. Чистяков.
В 1971 році було закінчено будівництво дев’ятиповерхового корпусу, в якому розмістились урологічне та нефрологічне відділення лікарні. Кількість ліжок в лікарні зросла до 440.
В 1975 році урологічний корпус було вило вилучено з лікарні і передано Науково-дослідному інституту урології та нефрології МОЗ УРСР.
З 1974 року по 1977 рік на базі лікарні функціонував Республіканський алергологічний центр.
З 1975 року по 1999 рік головним лікарем лікарні був заслужений лікар України В.П. Українець.
З 17.02.1984 року "Київська клінічна лікарня по обслуговуванню водників МОЗ УРСР" перейменована в "Київську центральну басейнову клінічну лікарню МОЗ УРСР".
З 15.10.2004 року згідно нової редакції статуту лікарня має назву Державний заклад "Київська центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України".
З 03.09.2010 р. Державний заклад “Київська центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України” перейменований на Державний заклад «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України».
З 1999 року по 2013 рік лікарню очолював головний лікар, Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Пранік Світлана Андріївна.
З 18.10.2013 року на посаду головного лікаря призначений Шадлун Дмитро Ростиславович.

 

Структура лікарні

В структуру Державного закладу "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" входять стаціонар та поліклініка

Стаціонар включає:
 •  приймальне відділення
 • кардіологічне відділення
 • терапевтичне відділення
 • гастроентерологічне відділення
 • неврологічне відділення
 • хірургічне відділення
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії
 • клініко-діагностична лабораторія
 • фізіотерапевтичне відділення
 • відділення функціональної діагностики
 • відділення ультразвукової, ендоскопічної та рентген. діагностики
 • патологоанатомічне відділення з морфологічною лабораторією
 • аптека
 • автоклавна
Поліклініка включає:
 • реєстратуру
 • загальнополіклінічний персонал
 • відділ з експертизи тимчасової непрацездатності
 • жіноча консультація
 • терапевтичне відділення
 • відділення відновного лікування з денним стаціонаром на 10 ліжок
 • клініко-діагностична лабораторія
 • долікарняний кабінет
 • неврологічний кабінет
 • гастроентерологічний кабінет
 • хірургічне відділення
 • отоларингологічний кабінет
 • дерматовенерологічний кабінет
 • кардіологічний кабінет
 • кабінет функціональної діагностики
 • маніпуляційний кабінет
 • кабінет офтальмології
 • кабінет інфекційних захворювань
 • кабінет ендокринології
 • кабінет фтизіатрії
 • кабінет психіатрії і наркології
 • кабінет ультразвукової діагностики
 • ендоскопічний кабінет
 • рентген. кабінет
 • пункт невідкладної допомоги
 • стерилізаційна
 • відділення загальної практики – сімейної медицини з денним стаціонаром на 5 ліжок

За лікарнею закріплено контингент населення в кількості 30500 чоловік.

В лікарні працює 398 фізичних осіб, з них 353 жінок, в тому числі 84 лікаря, 126 осіб молодшого спеціаліста з  медичною освітою, 86 особи молодшого медичного персоналу. Із загальної кількості працюючих лікарів 4 кандидата медичних наук та 3 доктора медичних наук. В лікарні працює Медична рада, яку очолює головний лікар, та Рада медичних сестер, яку очолює головна медична сестра. 
 
Лікарня має ліцензію на медичну практику. Головною акредитаційною комісією МОЗ України лікарні присвоєно вищу категорію.
 
Порядок медичного обслуговування
 
Відповідно до статуту Державний заклад "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах співробітникам центральних органів виконавчої влади та членів їх сімей, які не стоять на обліку Державного управління справами, співробітникам судів усіх рівнів та членам їх сімей, річковикам Київського воднотранспортного вузла та членам їх сімей, співробітникам Закладу та членам їх сімей, підприємствам, установам та організаціям відповідно до договорів та іншим категоріям населення. Контингент щорічно затверджується Міністерством охорони здоров’я України.
 
Для взяття на облік до поліклініки згідно наданих списків  необхідно у години прийому звернутися до реєстратури поліклініки.
 
У разі відсутності у списках необхідно надати службове посвідчення і написати заяву у приймальні заступника головного лікаря з поліклінічної роботи (3 поверх).
 
Планове лікування контингенту у стаціонарі Державного закладу "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" проводиться за направлення спеціалістів поліклініки.
 
З питань обстеження та лікування у стаціонарі осіб, які не відносяться до контингенту обслуговування, просимо у телефонному режимі звертатись до завідувачів відповідних відділень стаціонару.
 
Телефон реєстратури поліклініки:  (044) 428-84-00,  (044) 485-29-16
 
Телефон приймального відділення стаціонару:  (044) 486-69-48