Український тренінговий центр сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

-A A +A
Український тренінговий центр сімейної медицини (УТЦСМ) створено в 2005 році, як навчально-науковий центр - структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 989 “Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я” та з метою реалізації завдань міжнародного проекту Європейського Союзу “Профілактичні та первинні заходи охорони здоров’я України”, що здійснювався в Україні в рамках програми ТАСІС (наказ МОЗ України від 24.05.05 № 228). 
 
МОЗ України доручило УТЦСМ координацію і проведення: 
 • науково-практичної підготовки і перепідготовки медичних кадрів, 
 • наукових досліджень, 
 • розробки та впровадження нових медичних технологій напрямку загальної практики/сімейної медицини в Україні.
Інформацію про створення УТЦСМ включено до п’ятої періодичної доповіді України Європейському Союзу №E/C.12/UKR/5 від 14.08.2006 щодо виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.
 
Центр є клінічним закладом та здійснює свою навчальну, наукову та лікувально-профілактичну діяльність на базі 10 закладів охорони здоров’я в м. Києві: «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва, ДЗ  «Республіканська клінічна  лікарня  МОЗ України», Державний заклад “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” ДУС та ін., відповідно до укладених угод про співпрацю. 
 
Згідно з навчально-виробничими планами УТЦСМ, які щорічно затверджуються МОЗ України, центром проводяться навчальні цикли тематичного удосконалення (ТУ) з актуальних питань практики первинної медичної допомоги  на засадах сімейної медицини для лікарів закладів охорони здоров’я та викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації України, які беруть участь в підготовці лікарів та медсестер/бакалаврів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». УТЦСМ на даний час підготовлено та проводяться наступні навчальні програми циклів ТУ, частина з яких підготовлені за участю міжнародних програм:
 1. Загальна практика - сімейна медицина» (тривалість 1 міс., ( підготовлено спільно с програмою ЄС "Профілактичні та первинні заходи охорони здоров'я України")
 2. «Основи організації невідкладної медичної  допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях» (тривалість 0,5 міс.) 
 3. «Надання медико-психологічної допомоги дітям, підліткам та їх родинам» (тривалість 0,5 міс., підготовлено за участю фахівців Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ”).
 4. «Сучасні аспекти планування сім’ї» (тривалість 0,25 міс., підготовлено за участю Програми «Здоров’я жінок України», Агентства США з міжнародного розвитку).
 5. «Сучасні технології організації протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркоманій: роль первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (тривалість 0,25 міс., підготовлено за участю Коаліції ВІЛ-сервісних організацій та міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні).
 6. «Основи сучасного менеджменту в роботі лікувально-профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги» (тривалість 0,25 міс.). 
 7. «Основи сучасної паліативної та хоспісної медицини в практиці первинної медико-санітарної допомоги» (тривалість 0,25 міс.).
 8. «Використання медичних інформаційних систем в роботі закладів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини» (тривалість 0,25 міс.).
 9. «Актуальні питання онкодерматології в практиці сімейної медицини» (тривалість 0,25 міс.).
 10. «Сучасні технології оздоровлення та профілактики в роботі закладів первинної медико-санітарної допомоги» (тривалість 0,25 міс.).
 11. «Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів в практиці закладів первинної медичної допомоги» (тривалість 0,25 міс.), та ін. 
Навчальні програми циклів тематичного удосконалення УТЦСМ складені, орієнтуючись на освітньо-професійні програми підготовки фахівців загальної практики – сімейної медицини України, міжнародні стандарти їх безперервного професійного розвитку та побудовані за модульним принципом, керуючись рекомендаціями щодо розробки навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених відповідними наказами МОЗ України.
 
Для виконання програм циклів ТУ в процесі навчання передбачено використання інтерактивних форм та методів. Одним із них є тренінг, як шлях формування необхідних умінь та навичок слухачів, що базується на активних методах групової роботи, використанні специфічних форм передачі знань, навчання навичкам та вмінням у сферах спілкування, діяльності, особистісного розвитку, тощо, при здійсненні якого викладачем створюються умови для багаторівневої комунікації між усіма учасниками. Весь лекційний матеріал та інформаційні матеріали для семінарських і практичних занять представлені в електронному вигляді і мультимедійних презентаціях, лекції проводяться в інтерактивній формі, впроваджується застосування таких засобів діагностики рівня підготовки слухачів, як комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, оцінки результатів творчих завдань, тощо. 
 
Після успішного завершення програм навчання на циклах ТУ слухачам видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку та нараховується певна кількість балів, відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, затвердженої наказом МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах». 
 
УТЦСМ впроваджує нові інноваційні технології в навчальний процес, активно інтегруючи міжнародний досвід та розвиваючи контакти із громадськими організаціями та закордонними навчальними, науковими і лікувальними закладами з питань розвитку загальної практики-сімейної медицини. Враховуючи актуальні тенденції створення сучасної системи безперервного професійного розвитку спеціалістів системи первинної ланки охорони здоров’я України, центр розробляє та впроваджує нові форми і методи викладання, сучасні технології практичних тренінгів, дистанційної освіти, в тому числі практику виїзних та переривчастих циклів для постійного професійного розвитку фахівців ПМСД без відриву від їх основного місця роботи.
 
О.І. Висоцька
Директор Українського тренінгового
центру сімейної медицини 
НМУ імені О.О. Богомольця
тел. (044) 360-78-80, (067) 277-87-94
e-mail: uafmed@gmail.com